Kdo je identifikovaná osoba?

Jedná se o speciální formu plátce DPH – jsou to podnikatelé, kterým vzniká povinnost přiznat daň z nahodilých přeshraničních plnění – nemusí se tedy nutně hned registrovat jako plnohodnotní plátci DPH. Identifikovaná osoba se v případě tuzemských transakcí chová jako...