Ceník služeb

l

Administrace veřejných zakázek

Příprava a kompletace k podpisu a odeslání 1500 Kč / jedno podání**
Příprava a kompletace k podpisu a odeslaní pro nadlimitní zakázky individuální posouzení

**platí pouze pro podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu

Vedení účetnictví

100 zápisů/měs.  2300 Kč/měs.
200 zápisů/měs. 3200 Kč/měs.
300 zápisů/měs. 4700 Kč/měs.
400 zápisů/měs.  5900 Kč/měs.
≥ 400 zápisů/měs.  13 Kč/zápis

Vystavení cestovního příkazu, vyúčtování pracovní cesty

tuzemsko 50 Kč/záznam
zahraničí 100 Kč/záznam

Mzdy

Zpracování mezd 5 zaměstnanců 150 Kč/zam.
Zpracování mezd 50 zaměstnanců 140 Kč/zam.
Zpracování mezd 100 zaměstnanců  130 Kč/zam.
Zpracování mezd nad 100 zaměstnanců  110 Kč/zam.
Zastupování na základě plné moci na úřadech, při obchodních jednání (zejména u veřejných zakázek) 500 Kč až 1000 Kč/hodina dle náročnosti***

***cena je bez dodatečných výdajů (kolky, poplatky a cestovní náklady)

Uvedené ceny jsou bez DPH a mohou být dále upravovány oběma směry.