Právo

Právní dokumenty – vytvořte si právní dokument

  • Vytváření obchodních smluv (např. smlouvy o dílo)
  • Vzory dokumentů ke stažení zdarma
  • Dohoda o provedení práce
  • Předávací protokol
  • Konkurenční doložka
  • Plná moc

Zákazník Vám potvrdil zakázku a nyní požaduje, abyste připravili smlouvu o dílo. Přijali jste nového zaměstnance a potřebujete pracovní smlouvu. Kde odpovídající smlouvu rychle najít? Vyzkoušejte práci s dokumenty. Velice snadno si vytvoříte pracovní smlouvu, smlouvu o dílo a další právní dokumenty, které připravil tým právníků. Stačí doplnit obě smluvní strany a parametry smlouvy (cenu, termín dodání a další). Smlouvu si poté jednoduše stáhnete ve formátu pdf nebo doc.

Doplňování textů pečlivě zvažujte. Velice snadno se může stát, že v případě špatné formulace nebo rozporu textu s jiným bodem, může být smlouva neplatná.

Doporučujeme takovou smlouvu řešit s právním zástupcem. Konzultace s právním zástupcem

Právní služby našim klientům poskytuje výhradně spolupracující advokátní kancelář, kdy společnost JD Decentia, s.r.o. zajišťuje pouze koordinaci a administraci. JD Decentia, s.r.o. není advokátní kanceláří, neposkytuje právní služby a ani se nepodílí na právním zastoupení. Společnost JD Decentia, s.r.o. poskytuje software, umožňující stažení vzorových právních dokumentů k dalšímu zpracování pro konkrétní případ. Společnost JD Decentia, s.r.o. žádným způsobem neručí za správnost vzorových právních dokumentů ani za jakoukoliv škodu vzniklou klientovi v důsledku nebo v souvislosti s jejich užitím.