Účetnictví

 • Vedení účetnictví
 • Pravidelné vybírání datové schránky
 • Oznamování změn na úřady
 • Vyplňování statistických výkazů ČSU, pokud byla společnost vybraná k jejich vyplňování
 • Registrace k daním, je-li společnost povinná (silniční daň v případě firemních vozidel, DPH v případě překročení obratu 1 mil. Kč za rok atd.)
 • Zakládání účetní závěrky
 • Návrh rozdělení zisku a případné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami do sbírky listin na obchodním rejstříku
 • Uspořádání valné hromady nejméně jednou za rok

Vedení účetnictví online

S vedením účetnictví máme zkušenosti a dodržujeme zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a související právní předpisy.
Začínáte podnikat a nevíte čím začít? Nebo už jste podnikatelem, máte svoji firmu a nechcete se věnovat účtům? Máte problém s návštěvou úřadu? Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovna, Živnostenský úřad. Nemusíte, o vše se postaráme. Vy se věnujte svému podnikání.

Jak to probíhá?

Abychom Vás mohli zastupovat na úřadech, neobejdeme se od Vás bez plné moci. Zanechte nám kontakt.

Jestli vedete daňovou evidenci nebo účetnictví, budeme potřebovat Vaše vydané faktury, přijaté faktury, bankovní výpisy a další.

Jak se k nám dostanou? Naše služba je online – vše, včetně komunikace s úřady i předávání účtu, probíhá elektronicky.

 • Vystavení faktury (VF) sdělíte nám údaje o zákazníkovi, co fakturujeme (zboží nebo službu). V případě propojení CRM to práci velice usnadňuje. Na základě zadaných informací a parametrů vystavíme fakturu, kterou můžeme doručit přímo Vašemu zákazníkovi nebo jen Vám a Vy si zařídíte doručení zákazníkovi.
 • Přijaté faktury (PF) v dnešní době je většina faktur v elektronické podobě, zde není problém. FP pošlete k nám domluveným způsobem (cloud, popř. e-mailem), my fakturu přijmeme, zaúčtujeme a uložíme k archivaci. Ale co když máte fakturu v papírové podobě? Vůbec nic se neděje, doklad naskenujete, vyfotíte mobilem a odešlete k nám. My opatříme doklad časovým razítkem a tím se stává originálem pro potřeby finančního úřadu. Doklad zaúčtujeme a ukládáme k archivaci.
 • Bankovní výpisy (BV), až banka vystaví výpis, opět posíláte domluveným způsobem. Zde je možné domluvit stahování výpisu v elektronické podobě účetní společností, což bude zohledněno v ceně služby. Jedná se o velikou časovou úsporu, z tohoto důvodu poskytneme slevu.

Vedete jen daňovou evidenci? Faktury si vystavíte sami, ale chcete aby vypadaly profesionálně? Zaregistrujte se na stránkách www.idoklad.cz. Dva měsíce můžete využívat aplikaci zdarma. Zašlete nám zprávu o registraci, pošleme Vám manuál jak nastavit Váš účet spolu s promo kódem pro využití slevy 50% po ukončení bezplatného období.

Personalistika

Registrační povinnosti vůči úřadům při uzavření pracovního poměru a splnění dalších povinností:

 • Vstupní lékařská prohlídka zaměstnance
 • Připravení pracovní smlouvy
 • Správné uchování osobních údajů
 • Seznámení se s případnými exekucemi zaměstnance
 • Školení zaměstnance – BOZP
 • Uzavření případné dohody o hmotné odpovědnosti
 • Zajištění podpisu prohlášení k dani

Před samostatným zahájením a po zahájení pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit několik zákonem daných povinností, které jsou spojeny s dokladováním vzniku nového pracovního poměru. Vše vyřídíme pohodlně elektronickou cestou. V případě potřeby volejte na níže uvedené číslo nebo zanechte vzkaz.

Věděli jste, že spousta těchto administrativních úkonů má zákonnou povinnost a její nedodržení je právně postihnutelné nebo pro vás může mít nepříjemné důsledky?

 • Pokuta do výše 300 000 Kč vám hrozí, pokud neplníte informační povinnost BOZP stanovenou zákoníkem práce.
 • Pokud zaměstnavatel nezajistí vstupní prohlídku svého zaměstnance, dopouští se přestupku, za nějž lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč
 • Pokud nevystavujete objednávky, můžete se dostat do problémů v případě, že vám klient nezaplatí. Na základě objednávky lze vymáhat dluh.
 • Stejně tak jako vystavování smlouvy o dílo chrání zhotovitle díla (Vás) a ošetřuje přípradné problémy při úhradě peněz.