Od 1.1.2020 zahájila ČSSZ provoz povinného systému eNeschopenky (ta byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronická neschopenka umožňuje propojení hned 3 subjektů: lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Jejím cílem je zjednodušení administrativní náročnosti a urychlení procesu hlášení dočasné pracovní neschopnosti, významná je také pro hlášení vzniku karantény, kdy nehrozí rozšiřování případné nákazy.

Pro novou neschopenku lékař vystavuje tyto formuláře:
1. díl neschopenky – hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (elektronicky)
2. díl neschopenky – průkaz práce neschopného pojištěnce (tištěný), obdrží pacient
3. díl neschopenky – hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (elektronicky)

Praktičtí lékaři i pacienti jistě ocení, že eNeschopenku mohou vystavovat také specialisté.

Vyřízení probíhá online, zaměstnanec už nemusí osobně nosit dokumenty svému zaměstnavateli a od lékaře může zamířit rovnou do postele. Pro případ kontroly obdrží průkaz práce neschopného, náhrada mzdy i nemocenská přijde automaticky. Pořád ale musí svého zaměstnavatele neprodleně informovat – například telefonicky nebo e-mailem.

Zaměstnavatel získává díky ePortálu ČSSZ kompletní přehled. OSVČ mají ale i přesto o jednu povinnost více – po ukončení dočasné pracovní neschopnosti vyplní hlášení o ukončení, které podají OSSZ.
Tip: Pokud zaměstnavatel aktivuje notifikační službu prostřednictvím ePortálu ČSSZ, budou mu automaticky chodit upozornění do datové schránky. Bude tak okamžitě informován o každém rozhodnutí lékaře i vzniku, trvání nebo ukončení neschopenky.

Celý proces prošel velkou změnou, ale zdá se, že vše funguje, jak má a systém neschopenek je pro všechny zúčastněné přehlednější. Podrobné informace a odpovědi na nejčastější otázky lze najít na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka, https://covid.gov.cz/situace/zamestnani/eneschopenka, https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/eneschopenka/