Určení optimální struktury financování je velice obtížný a zodpovědný krok. Tato rozhodnutí bývají pro firmy klíčová a jde o to, vybalancovat výhody a možná rizika. Dnešní hodnota peněz je jiná, než budoucí – a současná rozhodnutí se neprojeví hned. Je tedy nutné brát v úvahu faktor času a faktor rizika.

Krátkodobý cizí kapitál je dluhem podniku a je splatný do jednoho roku. Substituce vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění nákladů na celkový kapitál až do určité míry zadluženosti. Poté náklady začnou růst.

Výhody využití krátkodobého cizího kapitálu

  • Cizí kapitál je často levnější než vlastní a tím zvyšuje rentabilitu podniku (působí zde tzv. finanční páka).
  • V případě cizího kapitálu působí daňový štít – úrok z úvěru (tedy cizího kapitálu) je obvykle daňově uznatelný (úrok jako součást nákladů snižuje zisk).
  • Krátkodobý cizí kapitál lze obvykle získat snáze a rychleji než dlouhodobý.
  • Vlastní kapitál je mnohem rizikovější. Akcionáři nebo majitelé nemají v případě likvidace právo na likvidační zůstatek, jejich nároky jsou uspokojeny až po uspokojení ostatních věřitelů.

Nevýhody

  • Snížení úvěruschopnosti. Každý další úvěr zvyšuje riziko, že firma nebude schopna hradit včas své závazky nebo pro ni bude složitější získat další úvěr.
  • Každý další úvěr může být dražší, neboť je podnik pro banky rizikovější.
  • Vysoká zadluženost snižuje finanční stabilitu a může představovat riziko bankrotu.
  • Cena cizího kapitálu se může měnit v důsledku pohybu úrokových sazeb.

 

Zvažujete využití provozního financování? Plánujete rozšířit výrobu, přijmout nové zaměstnance, nakoupit vybavení? Nebo vám dělají starosti neproplacené faktury a hromada závazků?
Se získáním krátkodobého financování vám rádi pomůžeme. Vyřízení je snadné a rychlé, kontaktujte nás pro více informací.

JD Decentia