Pracovní smlouva ujednává pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a je upravena zákoníkem práce.

Smlouva se uzavírá písemně, podepisuje se minimálně ve dvou vyhotoveních – pro zaměstnance a zaměstnavatele (ten ji musí mít pro případ kontroly vždy na pracovišti) a obsahuje identifikační údaje obou smluvních stran.

Podstatné náležitosti, které smlouva MUSÍ obsahovat:

  • druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat
  • místo (případně místa) výkonu práce
  • den nástupu do práce

V pracovní smlouvě mohou být uvedeny další práva a povinnosti zaměstnance, například zda se pracovní poměr sjednává na dobu určitou nebo neurčitou, jaké jsou platové či mzdové podmínky nebo délka zkušební doby (max. 3 měsíce). Pokud některá z důležitých informací ve smlouvě chybí, musí o ní zaměstnavatel zaměstnance informovat – taktéž písemně.

Kdy je potřeba pracovní smlouvu podepsat?
Nejpozději v den nástupu do práce. Samozřejmě je lepší, vyžádat si smlouvu předem a v klidu ji prostudovat, případně zaměstnavateli navrhnout změnu některých bodů.

Jak se píše dodatek ke smlouvě?
Dodatek k pracovní smlouvě musí obsahovat označení smluvních stran, přesné označení upravované pracovní smlouvy a vymezení prováděných změn.

Další možnosti úpravy vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (mimo standardní pracovní poměr) nabízí dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.
(Vzorový formulář DPP najdete zdarma ke stažení na našich stránkách www.firemnisprava.cz v sekci Právo.)