Pojďme se společně podívat, jaké slevy lze uplatnit. I letošní rok přináší změny a všechny nás jistě potěší například zvyšující se sleva na poplatníka.

V daňovém přiznání lze dle zákona o dani z příjmu při splnění zákonných podmínek uplatnit následující slevy:

 

Sleva na daňového poplatníka

Na základní daňovou slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci, kteří měli zdanitelné příjmy. Sleva je ve výši 27 840 korun, tedy 2320 korun měsíčně.
(Tato sleva se zvýšila a v příštím roce opět vzroste – za rok 2022 to bude 30 840 korun (měsíčně 2570 korun)

Sleva na dítě

 • 1. dítě – 15 204 korun, tedy 1267 korun měsíčně
 • 2. dítě – 22 320 korun, tedy 1860 korun měsíčně
 • 3. a další děti – 27 840 korun, tedy 2320 korun měsíčně

V případě dítěte s postižením jsou slevy na dani vyšší:

 • 1. dítě (ZTP/P) – 30 408 korun, tedy 2534 korun měsíčně
 • 2. dítě (ZTP/P) – 44 640 korun, tedy 3720 korun měsíčně
 • 3. dítě (ZTP/P) – 55 680 korun, tedy 4640 korun měsíčně


Sleva na manžela/manželku

Pokud manžel nebo manželka nemají zdanitelné příjmy (resp. pokud její/jeho rozhodné příjmy nepřekročily částku 68 000 Kč), může jeden z manželů uplatnit slevu na vyživovanou manželku/manžela.

 • 24 840 korun ročně
 • manželka/manžel ZTP – 49 680 korun ročně


Důchodce
Pracující důchodce má nárok na běžnou slevu na poplatníka ve výši 27 840 korun, tedy 2320 korun měsíčně.

Sleva na invaliditu
Sleva na dani je podmíněna stupněm invalidity:

 • I. a II. stupeň – 2520 korun ročně, tedy 210 korun měsíčně
 • III. stupně – 5040 korun ročně, tedy 420 korun měsíčně


Držitel ZTP/P
Držitel průkazu ZTP/P má nárok na roční slevu na dani ve výši 16 140 korun, tedy 1345 korun měsíčně. Ta náleží za měsíce, na jejichž počátku měl poplatník rozhodnutí Úřadu práce ČR o jeho přiznání.


Sleva na studenta

Roční sleva na studenta činí 4 020 korun, v případě splnění statusu studenta pouze po část roku se uplatní v poměrné výši, tj. 335 korun za každý takový měsíc. Studenti zároveň uplatňují také základní slevu na poplatníka.

Školkovné

Rodiče, kteří mají dítě umístěné v předškolním zařízení mají tak nárok na takzvané školkovné. Za každé dítě činí tato sleva maximálně 15 200 korun za rok 2021 (za rok 2022 to bude 16 200). Slevu může uplatnit jeden z rodičů a zároveň musí rodič žít s dítětem v jedné domácnosti.

 

Dále si mohou poplatníci snížit daňový základ díky nezdanitelným položkám:

 • Dobročinné dary, dárcovství krve – max. 15 % ze základu daně (minimálně tisíc korun)
 • Úroky z úvěru na bydlení – maximálně 300 000 Kč
 • Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření – až 24 000 Kč
 • Životní pojištění – až 24 000 Kč
 • Odborové příspěvky – maximálně 3 000 Kč
 • Vzdělávání – nejvýše 10 000 Kč (lidé se zdravotním postižením 13 000 Kč, s těžším postižením 15 000 Kč)
 • Výzkum a vývoj – až 100% výdajů – je však nutné dokázat, že všechny výdaje šly do výzkumu a vývoje, který je definován českou legislativou

 

Nezapomeňte, že k daňovému přiznání je samozřejmě potřeba přiložit potřebné dokumenty, dokazující nárok na odečitatelné položky či slevy na dani.

Pokud máte ohledně daňového přiznání další otázky a nejasnosti, neváhejte se na nás obrátit.

#jddecentia #firemnisprava #danovepriznani
Zdroj: e15.cz, podnikatel.cz, finance.cz