Termín odevzdání daňového přiznání se pomalu blíží. V následujících příspěvcích vám poradíme, jak na to.
(A pokud byste se tomu přece jen rádi vyhli, rádi vám se zpracováním pomůžeme, kontaktujte nás.)

Chcete si práci co nejvíce zjednodušit? Využijte interaktivní formulář, který od února najdete na stránkách Finanční správy. Vyplníte příjmy, výdaje a výše daně se dopočítá.

Subjekty, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku, musí přiznání podávat jejím prostřednictvím – tedy elektronicky.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob jste ze zákona povinni podat v případě, že vaše roční příjmy přesáhly 15 000 korun. Pokud měl podnikatel v daném roce příjmy i ze zaměstnání, příjmový limit se snižuje na 6 000 korun. A co když daňové přiznání podáte pozdě? Běžně jsou poplatníci sankciováni, pokud se opozdí o více než pět pracovních dnů

Termíny:

  • 1. dubna – termín odevzdání, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
  • 2. května – odevzdání elektronicky
  • 1. července – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

.K přiznání je samozřejmě potřeba přidat přílohy, dokazující nárok na odečitatelné položky či slevy na dani.

 

Úvod máme úspěšně za sebou – jdeme na to!

Plátce vyplňuje jen bílá políčka a řádky (řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřebu správce daně). Do záhlaví vepište oficiální název finančního úřadu, v jehož obvodu máte adresu trvalého bydliště.

Do řádku č. 1 vyplňte daňové identifikační číslo, bylo-li vám bylo přiděleno (případně rodné číslo). Odevzdáváte-li přiznání v řádném termínu, označte křížkem políčko typ DAP „řádné“.
Pokud si vyberete variantu „dodatečné“ (tj. týká-li se vás audit či vaše přiznání zpracuje daňový poradce), musíte vyplnit i řádky 5 a 6 a v řádku 4 uvést datum, kdy došlo k rozhodnutí o podání dodatečného přiznání (a do přílohy následně uvedete důvody). Opravné daňové přiznání se bude týkat jen těch z vás, u kterých najde FÚ chyby a vy budete muset tiskopis či přílohy opravovat.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Zdaňovacím obdobím je v tiskopisu míněn kalendářní rok. (Příslušná část roku se vyplňuje jen ve speciálních případech, například je-li rozhodnuto o úpadku, zrušení, konkurzu apod.)

Na následujících řádcích vyplňujete osobní údaje dle pokynů a kolonek. Tiskopis je přehledný – zde by vás nemělo nic zaskočit. Oddíly 19 až 22 zajímají plátce pouze v případě, že se tato adresa liší od místa pobytu v den podání DAP. Následující část se týká jen těch, kteří nemají trvalé bydliště v Česku, ale zdržují se zde více než 183 dní v roce, tito lidé patří mezi daňové rezidenty a mají stejné daňové povinnosti jako čeští občané.

 

PŘÍLOHA Č. 1 – VÝPOČET DÍLČÍHO ZÁKLADU DANĚ

Plátce začínají při vyplňování údajů k ročnímu příjmu, výdajům a základu, ze kterého se vypočítá daň, přílohami. Většina OSVČ, pokud nemají příjmy například z pronájmu, kapitálového majetku či jakéhokoli vedlejšího zaměstnání (závislá činnost), vyplňuje pouze přílohu č. 1 nazvanou „Výpočet dílčího základu daně z příjmu ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“, která je součástí růžového formuláře.

Políčko „Uplatňuji výdaje procentem z příjmů“ zaškrtnete v případě, že si sami nevedete daňovou evidenci či podvojné účetnictví.

Do prvního řádku „Příjmy podle paragrafu 7 zákona“ uvedete celkový roční hrubý příjem bez výdajů. (Potřebné údaje lze zjistit z „Potvrzení o zdanitelných příjmech“, které vám musí na vaši žádost vydat každý zaměstnavatel.)

Pokud uplatňujete paušální výdaje, záleží na jejich výši. Pokud si s vyplňováním nejste jistí, určitě doporučujeme oslovit zkušeného daňového poradce, který by měl mít přehled také o nejrůznějších specifických případech.

Máte-li přílohy úspěšně připraveny, následuje nejdůležitější část daňového přiznání – 2. a 3. strana tiskopisu. Zde vyplňujete a dopočítáváte základ daně či samotnou daň.

 

Další kroky k úspěšnému vyplnění formuláře zveřejníme v příštím článku. Pokud už teď víte, že budete s daňovým přiznáním potřebovat pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj: businessinfo.cz