V předchozím příspěvku jsme začali s úvodem a vyplňováním daňového přiznání. Pustíme se tedy rovnou do druhého oddílu.

 

Druhý oddíl: Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Dů řádků 31 až 35 vepisují údaje ti, kteří mají kromě vlastní živnosti vedlejší příjem ze zaměstnání (i v zahraničí). Sčítají příjmy od zaměstnavatelů a následně odečítají daň, zaplacenou zaměstnavatelem. Výsledkem je Dílčí základ daně (ze závislé činnosti), který vyplní do ř. 34 a přepíší do řádku 36.

Do řádku 37 se vpisuje částka, která je dílčím základem daně.
Řádky 38 až 40 vyplňují ti, kdo mají kromě živnosti ještě další příjmy – z kapitálového majetku, nájmu apod.

Dále je potřeba vyplnit řádky 41, 42 a 45, kde se opisuje částka z řádku 37 – pokud má ale poplatník ještě další zmiňované příjmy (z nájmu apod.), základ daně se o ně zvýší!

 

Třetí a čtvrtý oddíl: Odečitatelné položky a daň celkem

První část třetího oddílu představují odečitatelné položky. Patří zde dary (příspěvky na charitu), odečet úroků z hypotečních úvěrů či penzijního připojištění nebo odborové příspěvky. Zde jsou částky stanoveny zákonem o dani z příjmů. Součet těchto položek se uvádí do řádku 54. O tuto částku je pak snížen základ daně (v řádku 55), zaokrouhlený na celá sta dolů (řádek 56).

Následuje výpočet daně = 15 procent ze základu. Je tedy potřeba dle pokynů vyplnit řádky 57, 58 a 60.

 

Pátý oddíl: Slevy na poplatníka, děti či manželku

V další části lze uplatnit slevy a daňová zvýhodnění na poplatníka, na zletilé děti, které studují, na nezletilé děti, manželku či člena domácnosti. Dvojnásobné slevy pak využijete, pokud je váš partner/partnerka či potomek držitelem průkazu ZTP/P.

Sleva na poplatníka se vyplňuje do řádku 64Tato sleva představuje ze zákona částku 27 840 korun ročně.

Celkovou výši těchto slev, které poplatník vyplňuje do 5. oddílu na 2. a 3. straně tiskopisu, respektive jejich součet, pak vypíšete do řádku 70. V řádku 71 tyto slevy odečteme od daně. Pokud vám vyjde záporné číslo, napíšete do řádku 71 nulu.

Tabulka č.1 a č.2 na třetí straně tiskopisu zajímá ty, kteří mají nárok na slevu na manželku či děti. Ten, kdo uplatní slevu na dítě/děti a vyjde mu záporná daň, má nárok na takzvaný daňový bonus, tedy přeplatek od státu.

 

Šestý a sedmý oddíl: Dodatečné DAP a zálohy

Šestý oddíl vyplňují pouze poplatníci, kteří jsou povinni vyplnit dodatečné daňové přiznání. Další oddíl „Placení daně“ se týká jen těch OSVČ, které platí v průběhu roku zálohy. Novinkou je řádek 86 „Úhrn záloh podle paragrafu 38lk zaplacených poplatníkem v paušálním režimu“. Podnikatelé a OSVČ, kteří ročně platí na dani z příjmu více než 30 000 Kč, musejí finančnímu úřadu odvádět pravidelné zálohy na daň z příjmu. 

Na poslední straně zbývá zaškrtnout, jaké přílohy připojujete a o kolik listů se jedná. Na závěr vyplníte své osobní údaje do prohlášení o tom, že jsou uvedené údaje pravdivé a úplné, daňové přiznání podepíšete a můžete jej konečně odevzdat na finanční úřad, případně poslat poštou.

Úplně poslední oddíl se týká těch, kteří mají nárok na daňové bonusy, tedy přeplatek od státu. Žádost o vrácení přeplatku vyplňte pouze v případě, že můžete uplatnit daňový bonus.

 

A to je vše 🙂
Pokud vás zajímá, jaké slevy můžete uplatnit nebo si nevíte rady s některými řádky, neváhejte se nám ozvat. Rádi vám pomůžeme s kompletní přípravou daňového přiznání.

Zdroj: businessinfo.cz