Vedení účetnictví

Začínáte podnikat a nevíte kde začít? Nebo jste podnikatelem a rádi byste svou agendu svěřili do rukou odborníků, abyste mohli svou pozornost soustředit primárně na svoje podnikání, případně se mohli po práci více věnovat sami sobě, své rodině a svým koníčkům mimo podnikatelský předmět činnosti?

Svěřte se do rukou naší firmy JD Decentia, s.r.o., která poskytuje komplexní služby v oblasti vedení účetnictví vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a souvisejících právních předpisů.

V oblasti vedení účetnictví jsme schopni vám nejen odborně poradit při jakýchkoliv dotazech. Součástí nabídky našich služeb je také převzetí veškeré agendy a záležitostí v rámci účetnictví, tudíž vám můžeme ušetřit čas, finance a vy tak můžete směřovat svou pozornost čistě na svůj předmět podnikání, sebe sama, rodinu či aktivity ve volném čase.

Neustále se vzděláváme a reflektujeme aktuální vývoj a četné změny v legislativě – s námi tedy bude vaše účetnictví v těch nejlepších rukou.

Podvojné účetnictví

Zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví právnickým osobám a fyzickým osobám, které jsou zapsané v obchodním rejstříku. Obecně se povinnost vést podvojné účetnictví týká především právnických osob a účetnictví jako takové zpravidla nevedou fyzické osoby a ani osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), pro něž je zpravidla administrativně jednodušší zvolit si vedení daňové evidence. Fyzické osoby a OSVČ se mohou rozhodnout vést účetnictví dobrovolně nebo jej vedou v případě, že za předcházející kalendářní rok jejich obrat přesáhl 25 milionů Kč. Povinnost vést podvojné účetnictví dále platí pro všechny soukromé osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku.

V podvojném účetnictví je každá položka zachycena na dvou účtech, tj. na jedné straně jako „MÁ DÁTI“ a na straně druhá jako „DAL“.